Nôvis Data

Tillbaka

Några av våra kunder och tillämpningar

Stor teleindustri

 • Design och dokumentation av kablage
  för mobilradiostationer
 • Administration av produktändringar,
  Utveckl vs Fabrik
 • Utvärderingsmodell för testdata för
  mobilradiostationer
Excel+VBA
Försäkring
 • Databaser för kvalitetsuppföljning
Excel+VBA
Finansbolag
 • Utvärdering av finansieringskostnader
Excel+VBA
Statligt verk
 • Enkäter och rapporteringssystem
Excel+VBA
Större måleriföretag
 • Veckorapporteringssystem
 • Presentkortssystem med etikettering
 • Planeringssystem för målare
 • Dokumenthanteringssystem
 • Tidregistreringssystem
 • Tim-planer
 • Filhanteringssystem
 • Kontraktsregister med varningar
Excel+VBA
Word+VBA
Biltillverkare
 • Kostnadskalkyler
Excel
Skolor
 • Enkäter
Excel+VBA+Web
Måleriförening
 • Kostnadskalkyler
Excel
Hembygdsförening
 • Databas och hemsidor
Excel+VBA+Web